admin pozdrawia: SAŁAT, Wisła, 108, red, HAZE, Ania38 i Ryba - reszta niech się wali w dupę :P

Dryndawka Obywatelska całą dobę czynna do Mariusza Edwarda Bielaka znanego jako Jack Caleib:
+49 1521 4139386
+49 1521 0582357
możliwość spotkania F2F: https://tinyurl.com/yce2pfk3 wszystkich miłośników zapraszamy
opublikuje również dane jego "rodzinnej mafii" co zamieszkuje tą samą klatkę schodową


Regulamin JackCaleib.com

 1. JackCaleib.com nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do programu JackCaleib musi posiadać komputer i łącze internetowe spełniające wymagania techniczne do streamingu materiałów video w sposob umożliwiający nie zakłócone oglądanie programu JackCaleib.
 2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Użytkownik uzyskuje pełny miesięczny dostęp do programu JackCaleib poprzez dotacje w wysokości 5 PLN. Koszty przewalutowania i transferowe ponosi użytkownik.
 4. JackCaleib.com nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.

Zasady i warunki monetyzacji na JackCaleib.com

 1. Przystąpienie do programu monetyzacji następuje w momencie kliknięcia przycisku "Uruchom monetyzacje" w zakładce "Mój kanał".
 2. Warunki przystąpienia do monetyzacji:
  1. Minimum 10 tyś wyświetleń na własnym kanale.
  2. Własne konto PayPal.
 3. Tysiąc "Pełnych Wyświetleń" przelicza się na ~ 1.50 PLN NETTO.
 4. Minimalna kwota do wypłaty to 300 PLN.
 5. Realizacja płatność przelewem przez konto PayPal każdego miesiąca pomiędzy 25-31 (ostatni tydzień miesiąca)
 6. W przypadku likwidacji monetyzacji pozostałe Środki finansowe wypłacone zostaną po 30 dniach.
Więcej informacji: https://jackcaleib.com/medium/5166c02d

Uwagi techniczne, błędy, poprawki oraz nowe pomysły prosimy kierować pod adres: info@jackcaleib.com

© 2018 JackCaleib.com