Regulamin JackCaleib.com

  1. JackCaleib.com nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do programu JackCaleib musi posiadać komputer i łącze internetowe spełniające wymagania techniczne do streamingu materiałów video w sposob umożliwiający nie zakłócone oglądanie programu JackCaleib.
  2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Użytkownik uzyskuje pełny miesięczny dostęp do programu JackCaleib poprzez dotacje w wysokości 5 PLN. Koszty przewalutowania i transferowe ponosi użytkownik.
  4. JackCaleib.com nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.

Uwagi techniczne, błędy, poprawki oraz nowe pomysły prosimy kierować pod adres: info@jackcaleib.com

© 2018 JackCaleib.com