Od 2018/07/01 uruchomiona zostanie monetyzacja kanałów na JC. Tysiąc pełnych wyświetleń (PW) przekłada się na 1 PLN NETTO. Płatności raz w miesiący przez PayPal. Zapraszamy również reklamodawców na nasz portal. Dzienny koszt reklamy to 15 PLN za dobę. Gwarantowana liczba wyświetleń reklamy to 50 tyś na dobę.

Regulamin JackCaleib.com

  1. JackCaleib.com nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do programu JackCaleib musi posiadać komputer i łącze internetowe spełniające wymagania techniczne do streamingu materiałów video w sposob umożliwiający nie zakłócone oglądanie programu JackCaleib.
  2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Użytkownik uzyskuje pełny miesięczny dostęp do programu JackCaleib poprzez dotacje w wysokości 5 PLN. Koszty przewalutowania i transferowe ponosi użytkownik.
  4. JackCaleib.com nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.

Uwagi techniczne, błędy, poprawki oraz nowe pomysły prosimy kierować pod adres: info@jackcaleib.com

© 2018 JackCaleib.com